Bumar Elektronika

Kariera

Bumar Elektronika S.A. oferuje pracę w obszarze elektroniki, informatyki, mechatroniki, fizyki technicznej, ekonomii jak również w innych dziedzinach, w zależności od bieżących potrzeb. Gwarantujemy samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, seminaria). Dofinansowujemy koszty kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich. Studentom ostatnich lat studiów umożliwiamy pisanie prac dyplomowych na podstawie materiałów i badań prowadzonych w Bumar Elektronika S.A.

Aktualne oferty pracy:

——————————————————————————————————————–
Nr Ref. 12/2013/WZ                                                                                  

BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Wspomagania Dowodzenia (RD)Dziale Oprogramowania Systemów C4ISR (RDO) na stanowisko: 

PROGRAMISTA (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
BUMAR Elektronika S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny  

Opis stanowiska:

 • Współpraca z analitykami i projektantami przy projektowaniu aplikacji;
 • Proponowanie rozwiązań na podstawie znajomości trendów rozwoju oprogramowania i najnowszych technologii;
 • Analiza możliwości implementacyjnych proponowanych rozwiązań;
 • Tworzenie i testowanie prototypów;
 • Implementacja i wdrażanie aplikacji;
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z projektem;
 • Udział w testach i badaniach produktów końcowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: informatyka, lub student ostatniego roku w/w studiów;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (mile widziane świadectwa językowe oraz certyfikaty);
 • Doświadczenie w realizacji aplikacji z wykorzystaniem Visual Studio 2010/2012;
 • Znajomość technologii .NET 3.5 i wyższych;
 • Znajomość bibliotek Boost, Qt;
 • Znajomość UML;
 • Umiejętność programowania w językach: C#, C++, Java;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość programowania baz danych Oracle, SQL Server, Informix;
 • Umiejętność tworzenia aplikacji / rozwiązań z wykorzystaniem technologii MS SharePoint i MS Exchange.

 Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w siedzibie Bumar Elektronika S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 30.04.2014r.
——————————————————————————————————————–

 Nr Ref. 10/2014                                                                                      

 

BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Operacyjnym (W) w Dziale Laboratoriów, Pomiarów i Badań II (WJA) na stanowisko:

Specjalista laborant (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
BUMAR ELEKTRONIKA S.A., Kobyłka, ul. Nadmeńska 14
Wymiar etatu: pełny

  

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych anten i pól elektromagnetycznych zgodnie z procedurami badawczymi i zamówieniem klienta (praca przy mikrofalach);
 • Opracowywanie sprawozdań z badań;
 • Wykonywanie sprawdzeń poprawności działania aparatury kontrolno pomiarowej zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami stanowiskowymi;
 • Montaż badanych obiektów na stanowisku pomiarowym (praca na wysokości).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (lub studenci IV/V roku studiów) – preferowane kierunki: elektronika, elektryka, automatyka;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej (mile widziane świadectwa i certyfikaty);
 • Podstawowa wiedza na temat rozchodzenia się fal elektromagnetycznych i techniki antenowej;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość jednego z języków programowania;
 • Doświadczenie w pracy w laboratoriach badawczych lub wzorcujących zgodnych z Polską Normą 17025;
 • Uprawnienia SEP do 1kV.

 Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w siedzibie Bumar Elektronika S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 30.04.2014r.
——————————————————————————————————————–

 Nr Ref. 12/2014                                                                                      

BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Rozpoznania Radiolokacyjnego (RG)Dziale Technik Cyfrowych (RGC) na stanowisko:

Starszy Projektant Urządzeń Cyfrowych
(K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
BUMAR ELEKTRONIKA S.A., GDAŃSK, Hallera 233A
Ilość etatów: 2
Wymiar etatu: pełny

 

Opis stanowiska:

 • Projektowanie, uruchamianie i programowanie elektronicznych układów cyfrowych – mikroprocesorów, mikrokontrolerów, układów CPLD i FPGA itp.;
 • Projektowanie obwodów elektronicznych w środowisku PROTEL;
 • Tworzenie aplikacji w języku C++;
 • Opracowywanie dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni semestr studiów – preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka;
 • Dobra znajomość języka angielskiego, w tym również angielski techniczny (mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty);
 • Znajomość języka VHDL i / lub VERILOG;
 • Znajomość mikrokontrolerów, układów CPLD i FPGA (Xilinx);
 • Znajomość języków programowania C, C++;
 • Posiadanie wiedzy na temat cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 • Umiejętność korzystania z multimetru, oscyloskopu i innych urządzeń pomiarowych;
 • Znajomość systemów operacyjnych MS Windows 98/2000/XP/7 oraz oprogramowania biurowego;
 • Gotowość do opracowywania rozwiązań technicznych w oparciu o dokumentację w języku angielskim;

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość środowiska AutoCAD;
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie – na stanowisku Starszego Projektanta Urządzeń Cyfrowych;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych, w tym zagranicznych (prawo jazdy).

 Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w Bumar Elektronika S.A., 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 233A, z dopiskiem Rekrutacja oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 30.04.2014r.
——————————————————————————————————————–

Nr Ref. 13/2014                                                                                      

BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Badań, Rozwoju i Wdrożeń (R) w Biurze Systemów Rozpoznania Radiolokacyjnego (RG)Dziale Technik Informacyjnych (RGI) na stanowisko:

Programista (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
BUMAR ELEKTRONIKA S.A., GDAŃSK, Hallera 233A
Wymiar etatu: pełny

  

Opis stanowiska:

 • Projektowanie, implementacja i testowanie oprogramowania modułów komunikacyjnych;
 • Udział w uruchamianiu i integracji oprogramowania w urządzeniach radiolokacyjnych;
 • Udział w testach i badaniach urządzeń radiolokacyjnych;
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej związanej z projektami, w tym również dokumentacji oprogramowania;
 • Wyjazdy służbowe w ramach uruchamiania i serwisowania urządzeń radiolokacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: telekomunikacja, automatyka, informatyka lub studenci ostatniego roku w/w kierunków;
 • Umiejętność programowania w językach C/C++;
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych rodziny Linux;
 • Posiadanie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień sieci komputerowych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej – mile widziane świadectwa językowe i certyfikaty;
 • Znajomość systemu operacyjnego MS Windows oraz biegła obsługa oprogramowania biurowego MS Office;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Gotowość do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu funkcjonowania urządzeń radiolokacyjnych;

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość bibliotek Boost i Qt;
  • Znajomość języka modelowania UML;
  • Znajomość zagadnień pracy systemów czasu rzeczywistego;
  • Znajomość systemów kontroli wersji CVS i SVN.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w Bumar Elektronika S.A., 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 233A, z dopiskiem Rekrutacja oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 30.04.2014r.
——————————————————————————————————————–

 Nr Ref. 5/2014/WZ

BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30

 poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Systemów Radiolokacyjnych (RR)Dziale Przetwarzania Sygnałów (RRS) na stanowisko: 

Programista C++ (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
BUMAR Elektronika S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

 

 

Opis stanowiska:

 • Udział w opracowaniu projektów oprogramowania urządzeń radiolokacyjnych;
 • Uruchamianie aplikacji na platformie sprzętowej wbudowanej w urządzenie radiolokacyjne;
 • Testowanie oprogramowania;
 • Opracowanie dokumentacji oprogramowania;
 • Wyjazdy służbowe w ramach uruchamiania/testowania produktów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: informatyka;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (mile widziane świadectwa językowe oraz certyfikaty);
  • Umiejętność programowania w językach: C, C++;
  • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku programisty C++;
   • Dobra znajomość biblioteki Boost;
   • Znajomość systemów czasu rzeczywistego;
   • Dyspozycyjność;
    • Umiejętność pracy w zespole;
    • Gotowość do poszerzania wiedzy technicznej z zakresu radiolokacji.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość wyrażeń regularnych, biblioteki wxWidgets.

 Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w siedzibie Bumar Elektronika S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 30.04.2014r.
——————————————————————————————————————–
 
Nr Ref. 18/2014                                                                                      

BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Operacyjnym (W) na Wydziale Produkcji Zespołów Elektroniki i Wyrobów Finalnych (W2)Oddziale Obwodów Drukowanych (W2/D) na stanowisko: 

Operator obróbki wiórowej i elektroerozyjnej (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
BUMAR ELEKTRONIKA S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny 

Opis stanowiska:

 • Obsługa maszyn sterowanych numerycznie – obrabiarek CNC;
 • Wykonywanie prac ślusarskich – cięcie, piłowanie, szlifowanie, wiercenie laminatów foliowanych miedzią.
 • Obsługa komputera PC;
 • Praca w systemie zmianowym.

Wymagania:

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne – preferowany zawód / specjalizacja: mechanika;
 • Znajomość podstaw programowania maszyn sterowanych numerycznie;
 • Minimum podstawowa znajomość obsługi komputera;
  • Podstawowa znajomość materiałoznawstwa;
  • Dobra organizacja czasu pracy, dokładność;
  • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
  • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku frezera.

 Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w siedzibie Bumar Elektronika S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 30.04.2014r.
——————————————————————————————————————-

 Nr Ref. 19/2014                                                                                      

BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Operacyjnym (W) na Wydziale Produkcji Zespołów Elektroniki i Wyrobów Finalnych (W2)Oddziale Obwodów Drukowanych (W2/D) na stanowisko: 

Specjalista chemik (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
BUMAR ELEKTRONIKA S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny 

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad technologią wykonywania płytek drukowanych;
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji płytek drukowanych;
 • Nadzór nad czynnościami związanymi z konserwacją kąpieli galwanicznych;
 • Śledzenie i wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • Obsługa komputera PC;
 • Praca w systemie zmianowym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki studiów: chemiczny, poligraficzny;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym;
 • Znajomość obsługi linii automatycznych do metalizacji płytek;
 • Dobra znajomość obsługi komputera;
  • Dobra organizacja pracy;
  • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
  • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku technologa.

 Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w siedzibie Bumar Elektronika S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 30.04.2014r.
——————————————————————————————————————–
 
Nr Ref. 20/2014                                                                                      

BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Operacyjnym (W) na Wydziale Produkcji Zespołów Elektroniki i Wyrobów Finalnych (W2)Oddziale Obwodów Drukowanych (W2/D) na stanowisko: 

Operator procesów poligraficznych (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
BUMAR ELEKTRONIKA S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny

  

Opis stanowiska:

 • Obróbka chemiczna, galwaniczna, fotochemiczna i sitodrukowa laminatów foliowanych miedzią;
 • Obsługa galwanicznych linii automatycznych do metalizacji płytek;
 • Wykonywanie czynności związanych z konserwacją kąpieli galwanicznych;
 • Obsługa sitodrukarki;
 • Obsługa komputera PC;
 • Praca w systemie zmianowym.

Wymagania:

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne – preferowane kierunki / specjalizacje: chemiczny, poligraficzny;
 • Znajomość obsługi urządzeń galwanicznych (linii automatycznych);
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera;
  • Dobra organizacja pracy;
  • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
  • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku.

 Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w siedzibie Bumar Elektronika S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 30.04.2014r.
——————————————————————————————————————–

 Nr Ref. 16/2014                                                                                      

BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Operacyjnym (W) na Wydziale Produkcji Zespołów Elektroniki i Wyrobów Finalnych (W2)Oddziale Montażu Wyrobów Finalnych (W2/F) na stanowisko: 

Monter elektryk (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
BUMAR ELEKTRONIKA S.A.,
WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie montażu elektrycznego podzespołów i bloków;
 • Wykonywanie linii kablowych;
 • Wykonywanie prac montażowych podczas montażu elektrycznego stacji;
 • Pobieranie z rozdzielni wydziałowej, zgodnie ze specyfikacją rysunku, detali i podzespołów przeznaczonych do montażu;
 • Wykonywanie prac montażowych w terenie w ramach instalowania, uruchamiania i serwisowania obiektów;
 • Praca również na wysokości pow. 3 m.

Wymagania:

 • Wykształcenie: średnie techniczne – technik elektryk;
 • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjno technologicznej;
  • Systematyczność i precyzja w wykonywanych czynnościach;   
  • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
  • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Uprawnienia do obsługi suwnic;
 • Uprawnienia do obsługi wózków i podnośników akumulatorowych;
 • Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1 kV.

 Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w siedzibie Bumar Elektronika S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 30.04.2014r.
——————————————————————————————————————–

Nr Ref. 17/2014                                                                                      

BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Operacyjnym (W) na Wydziale Produkcji Zespołów Elektroniki i Wyrobów Finalnych (W2)Oddziale Montażu Wyrobów Finalnych (W2/F) na stanowisko: 

Monter mechanik (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
BUMAR ELEKTRONIKA S.A., WARSZAWA, ul. Poligonowa 30
Wymiar etatu: pełny 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie montażu mechanicznego podzespołów i bloków;
 • Wykonywanie prac montażowych podczas montażu mechanicznego stacji;
 • Pobieranie z rozdzielni wydziałowej, zgodnie ze specyfikacją rysunku, detali i podzespołów przeznaczonych do montażu;
 • Wykonywanie prac montażowych w terenie w ramach instalowania, uruchamiania i serwisowania obiektów;
 • Praca również na wysokości pow. 3 m.

Wymagania:

 • Wykształcenie: średnie techniczne – technik mechanik;
 • Systematyczność i precyzja w wykonywanych czynnościach;
  • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjno technologicznej;
  • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;
  • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Uprawnienia do obsługi suwnic;
 • Uprawnienia do obsługi wózków i podnośników akumulatorowych;
 • Uprawnienia spawalnicze;
 • Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1 kV.

 Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w siedzibie Bumar Elektronika S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr oraz Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 30.04.2014r.

——————————————————————————————————————–

 Nr Ref. 21/2014                                                                                      

BUMAR ELEKTRONIKA S.A.
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

poszukuje kandydatów do pracy w Oddziale Wrocław (NW)Dziale Konstrukcji Mikrofalowych (NW-W3) na stanowisko: 

Monter układów elektronicznych (K/M) 

Miejsce świadczenia pracy:
BUMAR Elektronika S.A., Oddział Wrocław, WROCŁAW, ul. Grabiszyńska 97
Wymiar etatu: pełny

 

Opis stanowiska:

 • Montaż elementów i układów elektronicznych (małej częstotliwości, płytek i złącz mikrofalowych, okablowania);
 • Montaż mechaniczny podzespołów i urządzeń;
 • Drobne prace mechaniczne (wiercenie, cięcie itp.).

 

Wymagania:

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne – preferowany zawód: technik elektronik;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku montera elektronika lub podobnym;
 • Znajomość zasad montażu elementów elektronicznych;
 • Znajomość podstaw rysunku technicznego;
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 • Znajomość podstaw materiałoznawstwa elektronicznego;
 • Umiejętność posługiwania się sprzętem do montażu elektronicznego;
 • Znajomość podstaw drobnej obróbki mechanicznej;
 • Chęć nauki i poszerzania swoich umiejętności;
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 

 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów MS Office, Internetu, poczty elektronicznej;
 • Znajomość słownictwa technicznego w języku angielskim.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Rekrutacja.DBE@bumar.com lub składać osobiście w Oddziale Wrocławskim Bumar Elektronika S.A., 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 97 z dopiskiem Nr Ref. ogłoszenia, w terminie do dnia: 30.04.2014r.